Ugrás a tartalomra

Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Örömmel üdvözöljük a Magyar Kórházszövetség megújult honlapján!

Reméljük, hogy mindennapi munkájukhoz sok hasznos információval, adattal szolgálhatunk

bekezdes_kepMAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG MEGALAKULÁSA

Bizonyára nem véletlen, hogy a Világgazdasági válság éveiben, 1929 és 1931 között vetődött fel az összefogás szükségessége azokban az országokban, ahol addig is fejlettebb egészségügyi kultúrával és kórház hálózattal rendelkeztek. Ezek az országok az I. Világháborút követő években létrehozták a saját nemzeti kórházszövetségeiket. A Nemzetközi Kórházszövetség alakuló ülése Bécsben volt 1931. június 5-én. Ezt hónapokkal előzte meg Scholtz Kornél kezdeményezése, illetve az előkészítő értekezlet (1931. április 10.), ahol a megjelentek szükségesnek és kívánatosnak tartották, hogy „Magyarország Klinikáinak és Kórházainak Szövetsége” elnevezéssel egy, a klinikák és kórházak "üzemvezetési érdekkörének intenzív művelésével foglalkozó", új egyesülést hozzanak létre. Ezzel megalakult tehát a Magyar Kórházszövetség. 


A II. Világháború pusztítása romba döntötte a magyar egészségügyi intézményrendszert, a Magyar Kórházszövetség sem működött.

A II. Világháború után a Nemzetközi Kórházszövetség többször lépett fel kezdeményezően annak érdekében, hogy a Magyar Kórházszövetség jogutódja ismét kapcsolódjon be a nemzetközi munkába. Ezt azonban az akkori politikai vezetés hosszú időn át (1970-ig) megengedhetetlennek minősítette. A kórházügyet olyan szakterületnek tekintették, amelynek a Szakszervezet, illetve annak Egészségügyi Szakcsoportja keretében van helye. Ez a merev hivatalos álláspont - a nemzetközi kapcsolatok kiszélesedése után - az 1960-as évek végére fellazult. Hosszabb előkészítés után látogatást tett Budapesten, az Egészségügyi Minisztérium meghívására, a Nemzetközi Kórházszövetség vezérigazgatója abból a célból, hogy felkérje Magyarországot rendes tagként a Szövetségbe való belépésre. Ehhez végül a Minisztérium és a Szakszervezet vezetése hozzájárult.Ennek köszönhetően 1970. június 15-én ismét megalakult a Magyar Kórházszövetség.

Alapszabályában rögzítettek szerint a Magyar Kórházszövetség egy független, politikamentes, önkéntes társuláson alapuló társadalmi szervezet.

bekezdes_kepA MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG CÉLJAI

tablazat

A magyar kórházügy fejlesztése szövetségi, egyesületi tevékenység adta keretek között

tablazat

Nemzetközi és hazai kórházügyi információk összegyűjtése és terjesztése

tablazat

Szakértői bizottságok megalakítása és működtetése a kórházügy legfontosabb kérdéseinek kidolgozására

tablazat

A Magyar Kórházak Évkönyvének szerkesztése és időnkénti kiadása

tablazat 

Tudományos ülések, kongresszusok, kórházlátogatások és tanulmányutak szervezése

tablazat

Önálló lap megjelentetésével a kórházügyi publikációk megnyugtató rendezése

  tablazat A kórházügy komplexitásának megfelelő kapcsolat fejlesztése az egészségügyi szervezők,
kórházi orvosok, nővérek, gazdasági-műszaki szakemberek, kórháztervezők,
kórházszervezők, berendezők, üzemeltetők és más kórházügyben érdekeltek között
 

Ezek tehát az alapszabályában rögzített legfontosabb, legátfogóbb céljai a szervezetnek.

Megalakításával a fekvőbeteg ellátó rendszer összefogott, szakmailag megalapozott, hatékony érdekképviseletét kívánták ellátni.

Az elmúlt 80 év munkásságával a szervezet oly mértékben megerősítette szerepét, elismertségét, hogy az egészségügyi ágazat egyik legkiemelkedőbb szakmai szervezeteként tartják nyilván. A jogalkotók kikérik véleményét egy-egy bevezetendő, új jogszabályról.

Az utóbbi évek politikája – különösképpen az egészségpolitikája – a fontos reformlépések előtt látszat egyeztetéseket hajtott végre, figyelmen kívül hagyva a szervezetek problémafelhívó „kiáltásait”. Valószínűleg ennek is köszönhető az az áldatlan, rendezetlen állapot az egészségügyben mely nagy társadalmi elégedetlenséget is szült.

Ezeket tapasztalva a szövetség céljai közt szerepelteti az intézmények körében folyamatosan végzett felmérések elvégzését, melynek adataival pontosan kimutathatóak és számszerűen alátámaszthatóak az egészségügy gondjai: a finanszírozás visszásságai, a reformlépések következményei, a humánerőforrás kapacitásproblémái. A rendszeres felmérések lehetővé teszik az adatok összehasonlíthatóságát és az egészségügyi ellátó rendszer helyzetének változáskövetését.

A szervezet kezdeményező szerepet kíván vállalni az egészségügyi ágazat szereplőinek, szakmai és civil szervezeteinek összefogásában. Ennek érdekében közös fórumokon vesz részt és lehetőséget teremt saját ülésein, rendezvényein más szervezetek bemutatkozására, a közös gondolkodásra.

A társadalom felé irányuló kommunikációját erősíteni kívánja annak érdekében, hogy minél szélesebb körben váljanak láthatóvá a kórházak működési nehézségei a betegellátás minőségét nagymértékben befolyásoló intézkedések.

Pályázati támogatások felkutatásával kívánja betölteni azt az űrt, amit az anyagi nehézségek okoznak a szervezeti, szakképzési és tudományos fejlesztések megvalósításában.

bekezdes_kepMAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE, TAGJAI

rolunk_girlJelenleg minden magyarországi, állami tulajdonban lévő, vagy abból egyéb gazdasági társasággá átalakult, illetve néhány magántulajdonlású kórház tagja a szervezetnek. Ezek az intézmények alkotják az ún. „rendes tag”–ok körét. Minden rendes tag egy szavazati joggal rendelkezik, képviseletére az intézmény első számú vezetője jogosult, akadályoztatása esetén az általa írásban felhatalmazott személy. Emellett a szervezetnek vannak „egyéni”, „tiszteletbeli”, „pártoló” tagjai.

Tevékenységét választott tisztségviselői útján végzi. Legfontosabb döntéshozó szerve a közgyűlés, mely leginkább a szervezet működését, alapszabályát érintő kérdésekben, tagfelvételi kérelmekben dönt, jóváhagyja a szervezet szakmai és pénzügyi beszámolóját, éves költségvetését. A közgyűlés alatt a vezetőség és az elnökség látja el az alapszabály szerinti célok megvalósítását.

A vezetőség összetétele követi a különböző kórházcsoportokat (pl. fővárosi kórházak, országos intézetek, szakkórházak, stb.). Létszámában (8+3 fő) és feladataiban a legoperatívabb az elnökség, mely havonkénti ülésein határozatok meghozatalával és állásfoglalások kialakításával fejti ki tevékenységét.

A nyolc elnökségi tag munkáját a három elnök koordinálja. Az elnökök megnevezésében szerepel a funkciójuk: elnök az, aki aktuálisan ellátja a szervezet képviseletét; előző elnök az, aki az előző ciklusban látta el az elnöki tisztséget, jelenleg távolléte esetén helyettesíti az elnököt és munkájával segíti őt; jelölt elnök az, aki a következő ciklusban fogja betölteni az elnöki tisztséget, tulajdonképpen „tanulja” az elnöki teendőket.

A szervezet központi-adminisztratív munkáját a titkárság látja el, titkárnővel, pénzügyi előadóval és ügyvivővel. A szövetség szakmai munkáját különböző funkcionális bizottságok, jogszabályi véleményalkotási szerepét ügyvéd segíti. Szakmai működésének és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését a közgyűlés által választott ellenőrző bizottság végzi.

Működéséhez szorosan hozzátartozik az éves közgyűlés megtartása, mely hagyományosan egy háromnapos Szakmai kongresszus és egészségügyi kiállítás keretében bonyolódik. A kongresszuson olyan szakmai előadások megtartására nyújt lehetőséget a szervezet, melyek átfogó képet nyújtanak az ágazat legégetőbb problémáira javaslatokat a megoldási lehetőségekre tapasztalatokat, eredményeket egy-egy változást követően.

A kiállítás résztvevői bemutatják a kórházi vezetőknek azokat az új eszközöket, berendezéseket, informatikai megvalósításokat, a gyógyításban alkalmazott egyéb termékeket, melyeket sok esetben éppen ezen a rendezvényen kapott visszajelzések alapján fejlesztettek ki.

Az egészségügyi hálózat munkájának megsegítése érdekében kezdte el a szövetség rendes tagjai alapadatainak (strukturális szerkezet, ágyszám, vezetők elérhetősége, stb.) és az általuk közvetlen munkakapcsolatban lévő szervezetek, hatóságok információs adatait egy adatbázisban összegyűjteni és rendelkezésre bocsátani.

Az évek során bekövetkező rohamos fluktuáció miatt az adatok nyomdai kiadványban történő folyamatos frissítése lehetetlenné vált, ezért kialakításra került a CD, majd az internetes alapú, különböző keresési lehetőségeket is nyújtó változata.

2011. áprilisától tulajdonosi és kiadói jogosultságokkal adja ki a néhány éve megújult Kórházcímű hivatalos lapját, mely osztályvezető szintig minden vezetőhöz ingyenesen jut el. A lapban a szakmai újdonságok, tapasztalati élmények mellett folyamatosan számot ad a szervezet működéséről, álláspontjáról, és igyekszik megszólaltatni az ágazat döntéshozóit is.

A szövetség több évtizede tagja a Nemzetközi Kórházszövetségnek, illetve a néhány éve megalakult Európai Kórházszövetségnek. Mindkét szervezetben elnökségi tisztséget is betölt, azaz javaslattételi, döntéshozói szerepe is van. Ezen munkássága folyamatos külföldi tapasztalatokkal gazdagítja a hazai gyógyítókat, különösképpen az ún. „csereprogram” keretén belül. Ez ugyanis lehetővé teszi a hazai kórházi szakemberek számára egy hónapos külföldi tanulmányúton való részvételt bármelyik általa kiválasztott európai országban sikeres befogadás esetén.

Természetesen a csere itt is azt jelenti, hogy a szövetség közreműködésével pedig külföldi szakemberek szerezhetnek magyarországi tapasztalatokat a gyógyítás területén.

Ezen tevékenységével kedvező piacot teremthet a külföldiek magyarországi ellátásához is.

MKSZ_bemutatása honlapok HOPE_Csereprogram kedvezmeny_program kongresszus-cegek

A prezentációkat a képekre kattintva tekinthetik meg

A Kórházszövetség 2015 évi mérlege...>>>

A Kórházszövetség 2014 évi mérlege...>>>

A Kórházszövetség 2013 évi mérlege...>>>

bekezdes_kepTECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Az oldalon a Tagoknak menüpont alatt olyan információkat helyezünk el, mely a szervezet szavazati jogosultságú tagjainak szól, ezért ez a terület jelszóval védett a számukra, megértésüket kérjük!
Kézikönyv menüben találhatók az összes kórház részletes elérési adatai. Az adatbázis részletes keresőfunkcióval ellátott, hatékony segítséget jelenthet a célzott körlevelek, információs hírlevelek címzettjeinek gyors eléréséhez. A szükséges hozzáférés honlapunkon on-line megrendelhető: mksz@invitel.hu
 

Honlapunkon jó böngészést kívánunk!