Ugrás a tartalomra

Mészáros Magdolna

Mészáros Magdolna
MKSZ Szervezeti tisztség
Elnökségi tagok
Intézményi pozíció
Ápolási igazgató
Cím
Békés Vármegyei Központi Kórház 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
Elérhetőség
Telefonszám
Információk

MKSZ-BEN VÁLLALT FELADATOK

  • Emberi erőforrás (szakdolgozói oldal) kérdések (béremelés, ösztöndíjak, migráció, stb.)
  • Ápolási ügyek

ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK

Érettségi, Erkel Ferenc Gimnázium Gyula, 1977.
Szülésznői szakosító vizsga, 1978.
Egészségügyi szakoktató, Budapesti Orvos Továbbképző Egyetem, 1984.
Egészségügyi menedzser, Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem Egészségügyi Menedzser Szak, 1994.
Gyakorló Kórházi Menedzser, EMKA Kuratórium, 2002. február 08.
Szociálpolitikus, Debreceni Orvostudományi Egyetem Bölcsész Tudományi Kar, 2006. május 26.
Minőségügyi rendszer-specifikus auditor, Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága. 2008. május 09.

SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK

Általános ápoló és asszisztens - csecsemőgondozó
Szülésznő
Egészségügyi szakoktató
Egészségügyi menedzser
Szociálpolitikus
Dale Carnegie Course, Dale Carneige & Associates, Inc., 1993. december 06.
Home Health Care Nursing koorperációs program teljesítése, Agency for International Development, 1995. július 01.
Infection Control Seminar, 1998. május 29.

JELENLEGI MUNKAHELYEN VEZETŐKÉNT ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDŐ

24 év

PUBLIKÁCIÓK

A főiskolán és az egyetemen önálló jegyzete jelent meg. Menedzsment elmélet és az ápolásgazdaságtan kérdései címmel a diplomás ápoló hallgatók részére, valamint az Ápolásgazdaságtan kérdései az egészségügyi szakközgazdászok és menedzserek részére.

1. Katedrafolyóirat 3. évf 95/2. sz. 10-JJ. o. Fiatalok családképe.

2. Halmos Miklósné - Kiss Ferencné - Hack Gabriella: Milyen létszámmal tudunk minőségi ápolást nyújtani? Egészségügyi Gazdasági Szemle 1995. 33. 2. 225.

3. Változások az Egészségügyi ellátásban. -A változások menedzselése, Előadások és előadás kivonatok. Szeged, 1996.

4. Új típusú ápolási szolgáltatások: Hospice, Ápolási otthonok, Otthonápolás. Előadások és előadás kivonatok. Szeged, 1996.

5. Halmos Miklósné: Az ápolásgazdaságtan kérdései az egészségügyi szakközgazdászok és menedzserek részére (előadásvázlat). Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 2000.

6. Halmos Miklósné: Menedzsment elmélet és az ápolásgazdaságtan kérdései Oegyzet). Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar- Gyula 2001.

7. Halmos Miklósné: Az ápolásmenedzsment a fekvőbeteg-ellátásban. Az ápolás menedzselése -Az egészségügyi ellátórendszer és az ápolás kapcsolata. Előadások és előadás kivonatok Szeged, 1999. 171.

8. A teljesítménymutatók és az ápolói létszám összefüggései. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2000. 38. 3. 315-327.

9. Az ápoláskutatás menedzselése. Egészségügyi Menedzsment 2000. Ill. évf 2. sz. 430. 10. Halmos Miklósné: A humán erőforrás stratégiája a Pándy Kálmán Kórházban. Egészségügyi Menedzsment 2000. II. évf 5. sz. 26.

11. Halmos Miklósné: A multi professzionális teamek speciális menedzsment feladatai. Multi professzionális teamek: Kommunikáció az ápolási folyamatban. Előadások és előadás kivonatok. Szeged. 2000. 84.

12. Halmos Miklósné: A multi professzionális teamek speciális menedzsment feladatai. Az ápolás menedzselése - Multi professzionális teamek: Kommunikáció az ápolási folyamatban. Szeged, 2000. 84.

13. Teljesíthető-e a minimumrendelet? Egészségügyi Menedzsment 2001. III. évf 1. sz. 23.

14. Menedzsment és infekciókontroll viszonya. Infekciókontroll Zsebkönyv 2002.

15. Tóth Lajosné - Halmos Miklósné: Néhány mutató az ápolók leterheltségére. Egészségügyi menedzsment. 2002. IV. évf 1. szám 27.

16. Ápolók helye és szerepe. Orvos- és Kórháztechnika, XL. évfolyam 2. szám, 2002. április 56.

17. Ápolók helye és szerepe. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2002. 40, 3, 339-353.

18. Ápolói munkaterhelés több szempontú statisztikai elemzése. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (Az egészségügyi vezetők szaklapja) 1 évfolyam 3. szám 2002. október 15-18.

19. Halmos Miklósné. Önálló ápolási egységek. Változások az egészségügyi ellátásban - a változások menedzselése (Az egészségügyi alapellátás aktuális kérdései) 1 kötet. Szerkesztette: Pető Éva

20. Halmosné Mészáros Magdolna: Ki kicsoda a magyar oktatásban 2005.

21. Halmosné Mészáros Magdolna -Govrik Béla: Centralizált takarítószolgálat a gyulai Pándy Kálmán Kórházban. Tiszta tér és technológia 2006/12. 26-27. (MellékletHigiénia az egészségügyben)

22. Halmosné Mészáros Magdolna: Volt egyszer egy ápoló. IME VIL évfolyam 7. szám, 2008. szeptember.

23. Ha/mosné Mészáros Magdolna: Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról. IME IX. évfolyam 7. szám, 2010. szeptember.

24. Halmosné Mészáros Magdolna-Kovács Erzsébet: Az ápolók élet- és munkakörülményei, avagy a közel 1 o· éves bérlemaradás hatása napjainkban, IME X évfolyam 5. szám, 2011. június (közös kutatási munka).

25. The factors influencing the outcome of pressure ulcer care: Mariann Csernus Raskovicsné, Ildikó Szabó Kádárné, Magdolna Mészáros Halmosné, Judit Mészáros, New Medicine vol. XVL, no. 112012., p. 15-21.

26. Mészáros Magdolna: Ápolás, Egészségügyi Gazdasági Szemle 2014/2-3.

ELISMERÉSEK

Kiváló Munkáért elismerés, 1989
Batthyányi-Strattmann László Díj, 2011.
Kossuth Zsuzsanna díj, 2012