Ugrás a tartalomra

Az MKSZ célja, feladata

Víziónk

A magyar társadalom valamennyi tagja minden eszközhöz, kezeléshez, és információhoz hozzá tud jutni annak érdekében, hogy minél tovább megőrizze, és minél hamarabb visszanyerje az egészségét.

Missziónk

A Magyar Kórházszövetség elkötelezetten dolgozik azért, hogy a kórházak működésének szakmai, jogszabályi és pénzügyi támogatása révén hozzájáruljon azok betegségmegelőző és gyógyító munkájához, ezen keresztül a társadalom egészségi állapotának javításához. 

Tevékenységünk

Érdekképviselet:
Érdekképviseleti tevékenységünk
célja, hogy hozzájáruljunk a kórházakban végzett gyógyító és betegség megelőző munka eredményességének a növeléséhez. Kezdeményezzük, és szakmai tapasztalatunkkal támogatjuk, hogy az ehhez szükséges valamennyi jogszabályi feltétel, anyagi forrás, valamint szakmai és politikai egyeztetés létrejöjjön. Ennek érdekében rendszeresen kezdeményezünk egyeztetéseket, és részt veszünk többoldalú megbeszéléseken a jogszabály alkotóval, valamint a felügyeleti szervek képviselőivel. Emellett az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztésére, adhoc problémáinak megoldására vonatkozó javaslatcsomagokat állítunk össze, amelyeket eljuttatunk az illetékes szervekhez, és az abban foglaltakat személyesen is képviseljük.

Szakmai munka:
Szakmai tevékenységünk keretében rendszeresen tartunk egyeztetéseket, konferenciákat, workshopokat, amelyekkel az a célunk, hogy az ágazat szereplői számára megteremtsük a lehetőséget a problémafelvetésre, a közös megoldáskeresésre, a legjobb gyakorlatok kölcsönös megismerésére. Támogatást nyújtunk tagkórházaink számára az ágazati szintű nehézségek kezeléséhez, a jogszabályok értelmezéséhez, illetve ezen szakmai egyeztetések összegzéseként olyan anyagokat dolgozunk ki, amelyeket eljuttatunk a jogalkotóhoz a jogszabályi környezet tovább fejlesztésének támogatása érdekében. 

Kommunikáció:
Az egészségügy valamennyi szereplője számára kulcs fontosságú az ágazaton belüli és az azzal összefüggő kiegyensúlyozott, támogató és proaktív kommunikáció kialakítása. Ennek érdekében folyamatos párbeszédet kezdeményezünk a jogalkotóval, a felügyeleti szervekkel, a médiával, az érdekképviseletekkel, a társ területekkel, valamint a betegekkel és azok szervezeteivel. 

Adatgyűjtés:
Annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátó rendszer összefüggésben a leginkább indokolt, és tényekkel, friss adatokkal számszerűen is alátámasztott információkon alapuló döntéseket lehessen meghozni, rendszeresen felméréseket végzünk az intézmények körében. Az ezekből származó, és az aktuális állapotot bemutató adatsorok lehetővé teszik az összehasonlíthatóságot és az ágazat helyzetének változáskövetését.

Pályázatok:
Pályázati támogatások
felkutatásával és elérhetővé tételével igyekszünk betölteni azt az űrt, amit az anyagi nehézségek okoznak a kórházak szervezeti, szakképzési és tudományos fejlesztések megvalósításában.

Összefogás:
Kezdeményező szerepet vállalunk az egészségügyi ágazat szereplők - az egészségügyi szervezők, kórházi orvosok, nővérek, gazdasági-műszaki szakemberek, kórháztervezők, kórházszervezők, berendezők, üzemeltetők és más kórházügyben érdekeltek - szakmai és civil szervezeteinek összefogásában. Ennek érdekében közös fórumokon veszünk részt és lehetőséget teremtünk saját üléseinken, rendezvényeinken a közös gondolkodásra, az ágazat különböző szereplőit egyaránt érintő problémák esetében a megoldáskeresésre, a közös javaslatok kidolgozására, és ezek képviseletére.

Nemzetközi tagság:
A Nemzetközi és az Európai Kórházszövetségben elfoglalt helyünk, valamint egyéb nemzetközi kapcsolataink révén biztosítjuk, hogy a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, illetve a mieinkhez hasonló problémákra adott nemzetközi válaszokat a magyar kórházak számára is elérhetővé, megismerhetővé tegyük.